İnsan Kaynakları

Saadet Gıda Misyon ve Vizyon

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Minatoğlu Gıda firmasını vizyonuna taşıyacak  , insan kaynağımızın gelişimi için  gerekli ihtiyaçları belirleyerek geliştirecek sistemler kurmaktır.
İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları politikamız; Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda kaliteli insan kaynağını bünyemize katmak ve en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. İstihdama katkıda bulunmaktır. 

İnsan Kaynakları Stratejileri

Kurumun stratejik hedeflerine ulaşması için, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz etmek, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını kurum içinde geliştirecek sistemleri kurmaktır.

Ortak Değerlerimiz

Müşteri memnuniyeti,

Çalışan memnuniyeti,

Kalite,

Çevreyi koruma,

Etik ve ahlaki değerler,

Sosyal sorumluluk,

Kavramlarının oluşturduğu bir bütündür.