İlk İşletmemiz

İlk İlişletmemiz
Minatoğlu Topluluğu’nun gelişmesindeki en önemli aşamalardan biri de kurumlaşma çabası. 1989 yılında Cemil Güney, şahıs Restaurantı ile uzun ömürlü düşünerek genç yaşta başlamıştır . Bu işletme, zamanla Minatoğlu Topluluğu’nu meydana getiren girişimlerin temeli ve gelişme merkezi olmuştu. İşletmenin bir özelliği de Minatoğlu Topluluğu’nun ana ilkelerinden biri olan yönetici ve çalışanların yönetime katılmaları hususunun ilk olarak bu kuruluşta uygulamaya konulması.